Tijdlijn

19 nov 2022: Opening tentoonstelling in OPEN

De tenstoontstelling zal van 19 november tot 31 januari te zien zijn in OPEN - Vesteplein 100
Op 19 nov. is er om 15u een feestelijke opening met muziek van Guus Westdorp

7 juli 2022: Collectief wonen-diner

Ter afsluiting van de tentoonstelling zijn alle Delftse wooncollectieven uitgenodigd aan tafel in het Prinsenkwartier.
Dit is een besloten activiteit.

22 juni 2022: Collectief wonen voor ouderen

Peter Prak verteld over het concept Knarrenhof.
Locatie: Prinsenkwartier - St Agathaplein 4, Delft
Voor meer info, klik op de titel

18-19 juni 2022: Dag van de Architectuur

Excursies naar verschillende projecten.
Voor meer info, klik op de titel

15 juni 2022: Over de geschiedenis van het hofje als woonvorm en hoe ontwerp je samen aan collectief wonen?

- Willemijn Wilms Floet (Onderzoeker TU Delft) presenteerd onderzoek over geschiedenis van het hofje als woonvorm: "Oases in de stad"
- Inbo en de TU Delft presenteren hun onderzoek naar co-creatief ontwerpen met ouderen voor een collectieve woonvorm in de Tanthof.

Locatie: Prinsenkwartier - St Agathaplein 4, Delft
Voor meer info, klik op de titel

14 mei 2022: Opening expositie op Agathafestival

Locatie: Prinsenkwartier - St Agathaplein 4, Delft

17 maart 2022: Tweede bijeenkomst

Kansen voor collectief wonen in nieuwe bouwprojecten.
Welke kansen zijn er in Delft voor nieuwe vormen voor collectief wonen? Daarover gingen we met elkaar in gesprek op 17 maart in het Kabeldistrict.

8 februari 2022: Eerste bijeenkomst

De waarde van collectief wonen
Aan de hand van drie voorbeelden gingen we op zoek naar de waarde van collectief wonen. Onder begeleiding van stadsbouwmeester Tako Postma verkenden we welke lessen we hieruit kunnen trekken voor nieuwe bouwprogramma’s.

30 maart 2021: Online proeverij collectief wonen

Vijf Delftse wooncollectieven gooiden online hun deuren open om zelf een kijkje te kunnen nemen en vragen te stellen.