De tentoonstelling neemt je mee in de diversiteit en rijkheid van collectief wonen in Delft. Een selectie van 10 unieke voorbeelden brengen alle aspecten van het collectief wonen in beeld. Naast heldere beschrijvingen, worden de voorbeelden geïllustreerd door fotografie van Rufus de Vries en zijn de voorbeelden voorzien van uitgebreide plattegronden. Wie er nog meer in wel duiken, kan via QR-codes toegang krijgen tot videorapportages van Ron Blom en extra achtergrondinformatie.

Door de verschillende voorbeelden naast elkaar te zetten, kan je ze goed met elkaar vergelijken. Waar deelt men veel of juist weinig met elkaar, welke motieven zitten achter de manier van wonen, hoe vindt het beheer plaats en hoe verhouden privé en collectief zich tot elkaar? 

Tot slot plaatst de tentoonstelling de voorbeelden in een context van een verleden waarin veel experimenten plaatsvonden die hebben geleid tot deze rijke cultuur van collectief wonen. Maar ook in een toekomst van de grote bouwopgave waar Delft voor staat. We hopen daarmee inspiratie over te brengen om ook bij nieuwe bouwprojecten ruimte te maken voor collectief wonen.