Verslag en video van de bijeenkomst op 8 februari.
Wat is de waarde van collectief wonen en welke kansen zijn er voor gemeenschappelijkheid in nieuwe bouwprojecten in Delft? Met deze vragen is dinsdag 8 februari discussie gevoerd met bewoners van bestaande projecten én ontwikkelaars van nieuwe plekken in Delft.

Gesprek met Jurrian Arnold (moderator), Karin Schrederhof (wethouder wonen/wmo) en Tako Postma (stadbouwmeester) tijdens de Proeverij op 31 maart 2021. Wat is hun ervaring en perspectief op collectieve woonvormen? Karin Schrederhof ziet meerdere kansen voor collectieve woonvormen. Vanuit het programma Langer en Weer Thuis, wordt gezocht naar aantrekkelijke woonmogelijkheden voor mensen die ouder worden en […]