Hier kom video’s en artikele uit de beginjaren van collectief wonen.