een kleinschalige
woongroep in een ruim hoekhuis

5 kamers
sociale huur / privé huur / koop
5 bewoners

Huisgenoten in één woning

Aan de buitenkant lijkt het één uit een rijtje nieuwbouwwoningen; maar op de hoek van de Maerten Trompstraat vormen vijf bewoners samen woongroep De Grote Leeuw. Niet uit ideologische overwegingen, maar simpelweg omdat het praktisch én gezellig is om een huishouden te delen. Elke bewoner heeft een eigen kamer. De bewoners delen een keuken, badkamer, logeerkamer, tuin en schuur.

foto: De Grote Leeuw

Woning, rijtje, buurt

De Grote Leeuw is een hoekwoning en onderdeel van een rij van 7 woningen. De woningen zijn tussen 2006 en 2010 in collectief particulier opdrachtgeverschap ontwikkeld; de kopers waren gezamenlijk opdrachtgever voor de bouw. De buren delen samen een fietsenstalling. Eén keer per jaar wordt gezamenlijk iets georganiseerd. Daarnaast is er een buurttuin, waar niet alleen de bewoners van de 7 woningen, maar alle buurtbewoners gebruik van kunnen maken.

In de hoekwoning hebben alle bewoners een kamer. Bewoners delen daarnaast een badkamer, een keuken en een logeerkamer. Ook hebben ze een gedeelde tuin, met een schuur.

“Het initiatief komt voort uit een woongroep die aan de Van Leeuwenhoeksingel woonde (sinds 1981).”

Praktisch en gezellig

De bewoners runnen samen een huishouden. Samen eten is de belangrijkste gedeelde activiteit. Iedere bewoner kookt één keer per week. Ook zijn ze gezamenlijk verantwoordelijk voor onder andere het financiële beheer, onderhoud van de woning en tuin en schoonmaak. Verder gaat iedereen zijn eigen gang. De bewoners zijn tussen de 32 en 67 jaar oud. Gemiddeld wonen bewoners zo’n 3 tot 4 jaar in De Grote Leeuw, met een enkele uitzondering die langer blijft. Wanneer mensen willen samenwonen verhuizen ze meestal, want daarvoor zijn de kamers te klein.

“Zonder dat we het organiseren, hebben we best veel met elkaar te maken. We delen namelijk een gewone woning, waar ieder een eigen kamer heeft.”

Hier komt een video en meer informatie over dit project.