Gesprek met Jurrian Arnold (moderator), Karin Schrederhof (wethouder wonen/wmo) en Tako Postma (stadbouwmeester) tijdens de Proeverij op 31 maart 2021. Wat is hun ervaring en perspectief op collectieve woonvormen?


Karin Schrederhof ziet meerdere kansen voor collectieve woonvormen. Vanuit het programma Langer en Weer Thuis, wordt gezocht naar aantrekkelijke woonmogelijkheden voor mensen die ouder worden en mensen die in hun thuissituatie zorg nodig hebben. Daarnaast is er nog een andere ontwikkeling die aandacht genereert voor collectief wonen en collectiviteit. Nu er in Delft dichter en compacter gebouwd wordt, is het belangrijk om compensatie te vinden in de vorm van openbare en/of collectieve ruimten
waar men elkaar kan ontmoeten. De trend is dat beleggers kleiner willen bouwen; daar hoort dan wel meer aandacht voor collectiviteit bij.

Tako Postma is als architect/ontwikkelaar betrokken geweest bij het ontstaan van meerdere wooncollectieven. Hij is zelf in het bijzonder geïnteresseerd in vormen waarbij betrokkenheid bij de omgeving/buurt ontstaat. Hij constateert dat er steeds grotere wooncomplexen komen. Wat voor vormen van collectiviteit zijn hierbij mogelijk? Wat kunnen we leren van flats in Voorhof en hoe verschillen deze van de flats in de Buitenhof? Het is zoeken naar mogelijkheden om mensen zowel een eigen plek te bieden, als hen de mogelijkheid te geven om onderdeel uit te maken van iets meer. Het wonen in de binnenstad is hier een voorbeeld van.

Tako stelt de vraag: Kan je betrokkenheid ontwerpen? Vanuit de chat wordt gereageerd dat dat zeker kan! Waar in Delft liggen nieuwe mogelijkheden/kansen voor collectieve woonvormen? Binnen Schieoevers wordt op initiatief van bewoners mogelijkheden verkend in het oostelijke deel “Nieuwe Haven”.
Maar mogelijk biedt ook de bestaande stad mogelijkheden? Bijvoorbeeld in leegstaande plinten? Vanuit de chat komen meerdere vragen en tips zowel over mogelijke financieringsmogelijkheden als reacties op de vraag welke support de gemeente kan geven.

Terry van der Heide licht kort toe hoe zij in Den Haag met de stichting Centrum Groepswonen een en ander organiseert. In de chat worden meerdere ervaringen uitgewisseld waaronder in het verleden de woongroepenwinkel in Rotterdam. Voor vragen in Delft kan contact opgenomen worden met de programmamanager Langer en Weer thuis: Arjan Primus.

Nu de internationale tentoonstelling Together niet naar Delft komt is het idee om een alternatief programma te ontwikkelen. Zijn er al ideeën? Tako zou willen experimenteren met de mogelijkheden om casco’s aan te bieden voor woongroepen.

Michiel Brouwer licht toe dat vanuit TOPdelft/Delft Design wordt voorgesteld om in het najaar in het Prinsenkwartier een lokale tentoonstelling te organiseren over Delftse ervaringen van wooncollectieven. Het idee is dat de wooncollectieven van vanavond hieraan kunnen deelnemen. Ineke Hulshof licht toe dat het meer dan een expositie zou moeten worden. Het doel is niet alleen om opgebouwde kennis, maar ook het plezier en de ervaring/cultuur van wooncollectieven te delen.

Meer weten over collectief wonen?
Vereniging Gemeenschappelijk Wonen – http://www.gemeenschappelijkwonen.nl/
Together – https://projecttogether.nl
Centrum Groepswonen Den Haag – www.centrumgroepswonen.nl
Kennisnetwerk Wooncoöperaties – https://www.cooplink.nl/